nGày 23/10/2019

Giọng hát Việt tập 1 Full – Vòng giấu mặt – 14/4/2019 – Mùa 3

Giọng hát Việt tập 1 Full – Vòng giấu mặt – 14/4/2019 – Mùa 3

Giọng hát Việt tập 1 Full – Vòng giấu mặt – 14/4/2019 – Mùa 3