nGày 19/11/2018

Giọng hát Việt nhí Tập 7 Full – 3/11/2018 – Vòng Đối Đầu

Giọng hát Việt nhí Tập 7 Full – 3/11/2018 – Vòng Đối Đầu

Giọng hát Việt nhí Tập 7 Full – 3/11/2018 – Vòng Đối Đầu