nGày 19/11/2018

Giọng hát Việt nhí Tập 6 Full – 27/10/2018 – Vòng Đối Đầu

Giọng hát Việt nhí Tập 6 Full – 27/10/2018 – Vòng Đối Đầu

Giọng hát Việt nhí Tập 6 Full – 27/10/2018 – Vòng Đối Đầu