nGày 19/11/2018

Giọng hát Việt nhí Tập 5 Full – 20/10/2018 – Vòng Giấu Mặt

Giọng hát Việt nhí Tập 5 Full – 20/10/2018 – Vòng Giấu Mặt

Giọng hát Việt nhí Tập 5 Full – 20/10/2018 – Vòng Giấu Mặt