nGày 13/12/2018

Giọng hát Việt nhí Tập 3 Full – 29/9/2018 – Vòng Giấu Mặt

Giọng hát Việt nhí Tập 3 Full – 29/9/2018 – Vòng Giấu Mặt

Giọng hát Việt nhí Tập 3 Full – 29/9/2018 – Vòng Giấu Mặt