nGày 19/10/2018

Giọng hát Việt nhí Tập 2 Full – 15/9/2018 – Vòng Giấu Mặt

Giọng hát Việt nhí Tập 2 Full – 15/9/2018 – Vòng Giấu Mặt

Giọng hát Việt nhí Tập 2 Full – 15/9/2018 – Vòng Giấu Mặt