nGày 20/02/2020

Giọng hát Việt nhí Tập 15 Full – 30/12/2018 – Chung kết

Giọng hát Việt nhí Tập 15 Full – 30/12/2018 – Chung kết
https://www.youtube.com/watch?v=Fsu0Z5uMCIk&list=PL28OfTl8-CzsoJnu8GAtTZQUZ4sBUL8Be
Giọng hát Việt nhí Tập 15 Full – 30/12/2018 – Chung kết