nGày 20/02/2020

Giọng hát Việt nhí Tập 14 Full – 23/12/2018 – Bán kết

Giọng hát Việt nhí Tập 14 Full – 23/12/2018 – Bán kết

Giọng hát Việt nhí Tập 14 Full – 23/12/2018 – Bán kết