nGày 20/06/2019

Giọng hát Việt nhí Tập 13 Full – 15/12/2018 – Vòng Trình Diễn

Giọng hát Việt nhí Tập 13 Full – 15/12/2018 – Vòng Trình Diễn

Giọng hát Việt nhí Tập 13 Full – 15/12/2018 – Vòng Trình Diễn