nGày 19/09/2019

Giọng hát Việt nhí Tập 12 Full – 8/12/2018 – Vòng Trình Diễn

Giọng hát Việt nhí Tập 12 Full – 8/12/2018 – Vòng Trình Diễn

Giọng hát Việt nhí Tập 12 Full – 8/12/2018 – Vòng Trình Diễn