nGày 14/12/2018

Giọng hát Việt nhí Tập 11 Full – 1/12/2018 – Vòng Trình Diễn

Giọng hát Việt nhí Tập 11 Full – 1/12/2018 – Vòng Trình Diễn

Giọng hát Việt nhí Tập 11 Full – 1/12/2018 – Vòng Trình Diễn