nGày 15/11/2019

Giọng hát Việt nhí Tập 11 Full – 1/12/2018 – Vòng Trình Diễn

Giọng hát Việt nhí Tập 11 Full – 1/12/2018 – Vòng Trình Diễn

Giọng hát Việt nhí Tập 11 Full – 1/12/2018 – Vòng Trình Diễn