nGày 17/09/2019

Giọng hát Việt nhí Tập 10 Full – 24/11/2018 – Vòng Trình Diễn

Giọng hát Việt nhí Tập 10 Full – 24/11/2018 – Vòng Trình Diễn

Giọng hát Việt nhí Tập 10 Full – 24/11/2018 – Vòng Trình Diễn