nGày 21/09/2018

Giọng hát Việt nhí Tập 1 Full – 8/9/2018 – Vòng Giấu Mặt

Giọng hát Việt nhí Tập 1 Full – 8/9/2018 – Vòng Giấu Mặt

Giọng hát Việt nhí Tập 1 Full – 8/9/2018 – Vòng Giấu Mặt