nGày 20/09/2019

Giọng ca bí ẩn Tập 6 Full – 2/9/2019

Giọng ca bí ẩn Tập 6 Full – 2/9/2019

Tim tin tưởng cô gái “hát như lần cuối cùng được hát”

Giọng ca bí ẩn Tập 6 Full – 2/9/2019