nGày 20/09/2019

Giọng ca bí ẩn Tập 5 Full – 26/8/2019

Giọng ca bí ẩn Tập 5 Full – 26/8/2019

Thảo Siu khiến Trấn Thành và dàn khách mời “mê mẩn”

Giọng ca bí ẩn Tập 5 Full – 26/8/2019