nGày 15/12/2019

Giọng ca bí ẩn Tập 17 Full – 18/11/2019

Giọng ca bí ẩn Tập 17 Full – 18/11/2019

Trấn Thành muốn nhường vai trò Mc cho Sơn Thạch

Giọng ca bí ẩn Tập 17 Full – 18/11/2019