nGày 22/11/2019

Giọng ca bí ẩn Tập 13 Full – 21/10/2019

Giọng ca bí ẩn Tập 13 Full – 21/10/2019

Lơ Trấn Thành, Hari gia nhập “hội người đẹp”

Giọng ca bí ẩn Tập 13 Full – 21/10/2019