nGày 28/02/2020

Giọng ca bí ẩn Tập 11 Full – 7/10/2019

Giọng ca bí ẩn Tập 11 Full – 7/10/2019

Hạnh Thúy đem hết tài năng lên “quyết chiến” với bạn cũ Tiết Cương

Giọng ca bí ẩn Tập 11 Full – 7/10/2019