nGày 21/10/2019

Giọng ca bí ẩn Tập 10 Full – 30/9/2019

Giọng ca bí ẩn Tập 10 Full – 30/9/2019

Châu Gia Kiệt, Akira Phan trổ loạt hit 1 thời làm Trấn Thành bồi hồi

Giọng ca bí ẩn Tập 10 Full – 30/9/2019