nGày 17/09/2019

Giọng ca bất bại Tập 7 Full – 8/8/2018

Giọng ca bất bại Tập 7 Full – 8/8/2018

Lam Trường “sánh vai” cùng Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng

Giọng ca bất bại Tập 7 Full – 8/8/2018