nGày 19/12/2018

Giọng ca bất bại Tập 5 Full – 25/7/2018

Giọng ca bất bại Tập 5 Full – 25/7/2018

Hồng Ngọc ngồi ghế nóng cùng Mỹ Tâm, Mr.Đàm

Giọng ca bất bại Tập 5 Full – 25/7/2018