nGày 24/07/2019

Giọng ca bất bại Tập 11 Full – 5/9/2018

Giọng ca bất bại Tập 11 Full – 5/9/2018

Phan Mạnh Quỳnh ngồi ghế nóng cùng Mỹ Tâm, Mr Đàm

Giọng ca bất bại Tập 11 Full – 5/9/2018