nGày 18/06/2019

Giọng ải giọng ai Tập 9 Full – 22/9/2018

Giọng ải giọng ai Tập 9 Full – 22/9/2018

BB Trần, Gil Lê sốc nặng khi Isaac “khóa môi” thí sinh trên sân khấu

Giọng ải giọng ai Tập 9 Full – 22/9/2018