23 November, 2020

Giọng ải giọng ai Tập 7 Full – 9/8/2020 – Mùa 5

Vũ Hà, Nhật Kim Anh cười lăn lóc dù bị Lâm Khánh Chi “chém tả tơi”