nGày 19/02/2020

Giọng ải giọng ai Tập 7 Full – 7/9/2019 – Mùa 4

Giọng ải giọng ai Tập 7 Full – 7/9/2019 – Mùa 4

Minh Hằng, Dương Triệu Vũ khiến “cặp bài trùng” Giang – Xìn ngao ngán

Giọng ải giọng ai Tập 7 Full – 7/9/2019 – Mùa 4