nGày 12/11/2019

Giọng ải giọng ai Tập 6 Full – 31/8/2019 – Mùa 4

Giọng ải giọng ai Tập 6 Full – 31/8/2019 – Mùa 4

Erik – Đức Phúc tái hợp “náo động” cả trường quay

Giọng ải giọng ai Tập 6 Full – 31/8/2019 – Mùa 4