20 September, 2020

Giọng ải giọng ai Tập 6 Full – 2/8/2020 – Mùa 5

Trấn Thành, Kay Trần đi vào lịch sử với màn chốt kèo nhanh kỷ lục