31 October, 2020

Giọng ải giọng ai Tập 5 Full – 26/7/2020 – Mùa 5

Vỡ òa khi BB Trần, Quang Đăng & loạt celeb “hóa thân” làm thí sinh