nGày 20/04/2019

Giọng ải giọng ai Tập 5 Full – 25/8/2018

Giọng ải giọng ai Tập 5 Full – 25/8/2018

Trấn Thành, Trường Giang, Puka và màn tranh giành thí sinh cực gắt

Giọng ải giọng ai Tập 5 Full – 25/8/2018