24 October, 2020

Giọng ải giọng ai Tập 3 Full – 12/7/2020 – Mùa 5

Siu Black, Quang Hà, Xuân Lan Nam Trung té xỉu vì bị lừa liên hoàn