nGày 24/02/2019

Giọng ải giọng ai Tập 2 Full – 4/8/2018

Giọng ải giọng ai Tập 2 Full – 4/8/2018

Trấn Thành muốn té ghế khi Diệu Nhi cover hit Bùa Yêu của Bích Phương hết sức gợi cảm.

Giọng ải giọng ai Tập 2 Full – 4/8/2018