nGày 15/12/2019

Giọng ải giọng ai Tập 19 Full – 30/11/2019 – Mùa 4

Giọng ải giọng ai Tập 19 Full – 30/11/2019 – Mùa 4

Tố My, Suni Hạ Linh mệt mỏi với cặp đôi Liên Bỉnh Phát, BB Trần

Giọng ải giọng ai Tập 19 Full – 30/11/2019 – Mùa 4