nGày 06/12/2019

Giọng ải giọng ai Tập 17 Full – 16/11/2019 – Mùa 4

Giọng ải giọng ai Tập 17 Full – 16/11/2019 – Mùa 4

Jaykii,Ali Hoàng Dương nóng mặt với độ “gài kèo” của ngọc nữ Midu

Giọng ải giọng ai Tập 17 Full – 16/11/2019 – Mùa 4