25 October, 2020

Giọng ải giọng ai Tập 15 Full – 4/10/2020 – Mùa 5

Hải Triều “hạn hán lời” khi Khắc Việt “thay đổi” như bánh tráng