30 October, 2020

Giọng ải giọng ai Tập 13 Full – 20/9/2020 – Mùa 5

Văn Mai Hương á khẩu khi Liêu Hà Trinh, Đạt G “bắn thơ” liên hoàn