1 October, 2020

Giọng ải giọng ai Tập 12 Full – 13/9/2020 – Mùa 5

Bảo Anh, Trung Quân Idol cười quên lối về vì em gái bán sầu riêng

https://www.youtube.com/watch?v=kDKbRjvLRNw