29 September, 2020

Giọng ải giọng ai Tập 11 Full – 6/9/2020 – Mùa 5

Full Chi Dân cười tít mắt vì Bùi Lan Hương bị Giang Ca xoáy vào nỗi đau