nGày 22/05/2019

Khi đàn ông mang bầu

Khi đàn ông mang bầu Tập 5 Full – 21/6/2018

2 thử thách của tập này liên quan đến những vấn đề nhạy cảm và nhức nhối trong xã hội hiện nay: hiểm họa cháy nổ và bảo mật thông tin cá nhân. Thử thách ngày càng khắc nghiệt, đội chơi nào đã dũng cảm vượt qua? Hãy cùng xem tập 5 – Khi Đàn Ông Mang Bầu!

Read More »