nGày 18/10/2018

Đấu Trường 9+

Đấu trường 9+ Tập 10 Full – 11/3/2018

Đấu Trường 9+ là chương trình gameshow ca nhạc mang tính giải trí dành cho những nghệ sĩ, diễn viên, những người có khả năng ca hát và đam mê âm nhạc thể hiện tài năng của mình.

Read More »

Đấu trường 9+ Tập 9 Full – 4/3/2018

Đấu Trường 9+ là chương trình gameshow ca nhạc mang tính giải trí dành cho những nghệ sĩ, diễn viên, những người có khả năng ca hát và đam mê âm nhạc thể hiện tài năng của mình.

Read More »

Đấu trường 9+ Tập 8 Full – 25/2/2018

Đấu Trường 9+ là chương trình gameshow ca nhạc mang tính giải trí dành cho những nghệ sĩ, diễn viên, những người có khả năng ca hát và đam mê âm nhạc thể hiện tài năng của mình.

Read More »

Đấu trường 9+ Tập 7 Full – 18/2/2018

Đấu Trường 9+ là chương trình gameshow ca nhạc mang tính giải trí dành cho những nghệ sĩ, diễn viên, những người có khả năng ca hát và đam mê âm nhạc thể hiện tài năng của mình.

Read More »