nGày 20/04/2019

Đấu Trường 9+

Đấu trường 9+ Tập 10 Full – 11/3/2018

https://www.youtube.com/watch?v=ZFQookfIb_Q Đấu Trường 9+ là chương trình gameshow ca nhạc mang tính giải trí dành cho những nghệ sĩ, diễn viên, những người có khả năng ca hát và đam mê âm nhạc thể hiện tài năng của mình.

Read More »

Đấu trường 9+ Tập 9 Full – 4/3/2018

https://www.youtube.com/watch?v=VIck8VDEfXY Đấu Trường 9+ là chương trình gameshow ca nhạc mang tính giải trí dành cho những nghệ sĩ, diễn viên, những người có khả năng ca hát và đam mê âm nhạc thể hiện tài năng của mình.

Read More »

Đấu trường 9+ Tập 8 Full – 25/2/2018

https://www.youtube.com/watch?v=ITS9bQH7fJQ Đấu Trường 9+ là chương trình gameshow ca nhạc mang tính giải trí dành cho những nghệ sĩ, diễn viên, những người có khả năng ca hát và đam mê âm nhạc thể hiện tài năng của mình.

Read More »

Đấu trường 9+ Tập 7 Full – 18/2/2018

https://www.youtube.com/watch?v=DBG3ABqsYDM Đấu Trường 9+ là chương trình gameshow ca nhạc mang tính giải trí dành cho những nghệ sĩ, diễn viên, những người có khả năng ca hát và đam mê âm nhạc thể hiện tài năng của mình.

Read More »