nGày 21/05/2019

Ai Là Triệu Phú

Ai Là Triệu Phú – 28/8/2018

Ai Là Triệu Phú 28/8/2018 xuất hiện 1 người chơi cao tuổi – bác Nguyễn Đình Tự có tài làm thơ Đường luật tỉnh Bắc Ninh https://www.youtube.com/watch?v=wHtB45ymRak

Read More »

Ai Là Triệu Phú – 14/8/2018

https://www.youtube.com/watch?v=8Qk3DHW0fwU Xuất hiện một kịch bản không ai ngờ tới tại Ai Là Triệu Phú số thứ 32 MC Phan Đăng dẫn chương trình được phát sóng vào ngày 14/08 với 3 người chơi: 1. Phạm Quang Hoàng Việt ra về khi nghe theo sự trợ giúp của 3 người trong tổ tư vấn 2. Trương Bình Nguyên – người …

Read More »

Ai Là Triệu Phú – 7/8/2018

https://www.youtube.com/watch?v=kFzYt56J7AY Chương trình Ai Là Triệu Phú số thứ 31 MC Phan Đăng dẫn chương trình được phát sóng ngày 7/08 trên VTV3 với 2 người chơi: 1. Hoàng Vũ Đạt 2. Đỗ Thị Thanh Thủy

Read More »