nGày 24/04/2018

Ai Là Triệu Phú

Ai Là Triệu Phú – 17/4/2018

Chương trình Ai Là Triệu Phú số thứ 15 MC Phan Đăng dẫn chương trình được phát sóng ngày 17/04 trên VTV3 với 2 người chơi: 1. Lê Văn Quý – người chơi gian nan mất 3 năm để có thể đăng kí ALTP đọc rap đố nhà báo Phan Đăng 2. Bùi Thắng Lợi – người chơi tự nhận …

Read More »

Ai Là Triệu Phú – 3/4/2018

Chương trình Ai Là Triệu Phú mới nhất số thứ 13 MC Phan Đăng dẫn chương trình được phát sóng ngày 03/04 trên VTV3 với 3 người chơi: 1. Lưu Thị Ngọc Hân – Thắng cuộc 14 triệu đồng 2. Vương Mạnh Huân – ra về với 10 triệu 3. Đỗ Ngọc Quang Người chơi ‘dằn mặt’ Phan Đăng trên …

Read More »

Ai Là Triệu Phú – 27/3/2018

Chương trình Ai Là Triệu Phú mới nhất số thứ 12 MC Phan Đăng dẫn chương trình được phát sóng ngày 27/03 trên VTV3 với 2 người chơi: 1. Nguyễn Vũ Duy Quang – vượt qua 11 câu hỏi và được giải thưởng 30 triệu đồng 2. Trần Vũ Thành – trả lời 10 câu hỏi và được 22 triệu …

Read More »

Ai Là Triệu Phú – 13/3/2018

Chương trình Ai Là Triệu Phú mới nhất số thứ 11 MC Phan Đăng dẫn chương trình được phát sóng ngày 13/03 trên VTV3 với 2 người chơi: 1. Nguyễn Thị Thành – trả lời sai ở câu 12 và ra về với 22 triệu đồng (Con không nghe bố trăm đường con sai). 2. Trần Văn Tuấn – không …

Read More »

Ai Là Triệu Phú – 6/3/2018

Ai là triệu phú là phiên bản Tiếng Việt của Trò chơi truyền hình nổi tiếng của Anh Who Wants to Be a Millionaire?, do VTV và Mesa thực hiện. Chương trình bắt đầu được phát sóng từ ngày 4 tháng 1 năm 2005 và Người dẫn chương trình hiện nay là nhà báo Phan Đăng. Mục đích chính của …

Read More »

Ai Là Triệu Phú – 20/2/2018

Ai là triệu phú là phiên bản Tiếng Việt của Trò chơi truyền hình nổi tiếng của Anh Who Wants to Be a Millionaire?, do VTV và Mesa thực hiện. Chương trình bắt đầu được phát sóng từ ngày 4 tháng 1 năm 2005 và Người dẫn chương trình hiện nay là nhà báo Phan Đăng. Mục đích chính của …

Read More »

Ai Là Triệu Phú – 27/02/2018

Ai là triệu phú là phiên bản Tiếng Việt của Trò chơi truyền hình nổi tiếng của Anh Who Wants to Be a Millionaire?, do VTV và Mesa thực hiện. Chương trình bắt đầu được phát sóng từ ngày 4 tháng 1 năm 2005 và Người dẫn chương trình hiện nay là nhà báo Phan Đăng. Mục đích chính của …

Read More »