nGày 20/01/2020

Gà Đẻ Trứng Vàng Tập 10 Full – 15/1/2020

Gà Đẻ Trứng Vàng Tập 10 Full – 15/1/2020

Thu Thủy, JayKii thua sấp mặt và màn phản pháo vào phút chót

Gà Đẻ Trứng Vàng Tập 10 Full – 15/1/2020