nGày 20/04/2019

Đường lên đỉnh Olympia – 8/4/2018

Đường lên đỉnh Olympia – 8/4/2018

https://www.youtube.com/watch?v=0m0KZr_NXf4

Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 – tuần 2 tháng 2 quý 3 ngày 08/04 tiếp tục với 4 thí sinh: 1. Hoàng Văn Nam – THPT Phạm Hồng Thái (Nghệ An) 2. Lê Thị Thùy Dương – THPT Đông Du (Đắk Lắk) 3. Ngô Huyền Trang – THPT Chuyên Khoa Học Tự Nhiên (Hà Nội) 4. Phạm Đức Quang – THPT Tứ Kỳ (Hải Dương) Bạn gái hay cười Ngô Huyền Trang đến từ THPT Chuyên KHTN HN xuất sắc giành vòng nguyệt quế nhất tuần 2 với 265 điểm.

Đường lên đỉnh Olympia – 8/4/2018