nGày 20/01/2019

Đường lên đỉnh Olympia – 29/4/2018

Đường lên đỉnh Olympia – 29/4/2018

https://www.youtube.com/watch?v=epEyB3KQ6t8

Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 tuần 1 tháng 1 quý 3 ngày 29/04 trở lại với phần thi của 4 bạn thí sinh: Nguyễn Ánh Trúc – THPT Nam Đàn 1 – Nghệ An Nguyễn Quý Dương – THPT Phù Cừ – Hưng Yên Lê Nguyễn Hữu Quốc – THPT Chuyên Hùng Vương – Gia Lai Nguyễn Thị Hương Thảo – THPT Sơn Hà – Quảng Ngãi

Đường lên đỉnh Olympia – 29/4/2018