nGày 14/08/2018

Đường lên đỉnh Olympia – 13/5/2018

Đường lên đỉnh Olympia – 13/5/2018

Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 tuần 2 tháng 1 quý 3 ngày 06/05 trở lại với sự giằng co điểm số của 4 bạn thí sinh: 1. Phạm Quốc Trung – THPT Tùng Thiện – Hà Nội 2. Đỗ Thành Đạt – THPT Tiên Hưng – Thái Bình 3. Võ Trần Đông Dương – THPT Chuyên Hoàng Lê Kha – Tây Ninh 4. Nguyễn Đình Tống – THPT Võ Thị Hồng – Cà Mau Bạn Đỗ Thành Đạt xuất sắc giành nguyệt quế nhất tuần với 255 điểm. Đồng hành trong cuộc thi tháng là bạn Quốc Trung với điểm nhì cao nhất 240 điểm.

Đường lên đỉnh Olympia – 13/5/2018