nGày 16/07/2019

Đùa như thật Tập 20 Full – 30/3/2019

Đùa như thật Tập 20 Full – 30/3/2019

Juun Đăng Dũng, RTee, Gin, Triều Dâng, Khả Ngân, Quốc Bảo, Tuấn Trần, Phát La

Đùa như thật Tập 20 Full – 30/3/2019