28 November, 2020

Đối mặt thời gian Tập 7 Full – 20/11/2020

Hồ Quang Hiếu vượt qua Minh Xù giành quyền vào vòng đặc biệt