nGày 15/09/2019

Đối mặt thời gian Tập 6 Full – 30/4/2019

Đối mặt thời gian Tập 6 Full – 30/4/2019

Nam thần teakwondo Hồ Thanh Phong “gây thù” với Trịnh Tú Trung

Đối mặt thời gian Tập 6 Full – 30/4/2019