28 November, 2020

Đối mặt thời gian Tập 4 Full – 30/10/2020

Lâm Vinh Hải, Phạm Lịch “càn quét” sân chơi