nGày 22/08/2019

Đối mặt thời gian Tập 19 Full – 30/7/2019

Đối mặt thời gian Tập 19 Full – 30/7/2019

Lệ Ngọc “tiếc đứt ruột” ở giây cuối cùng trước Minh Sương

Đối mặt thời gian Tập 19 Full – 30/7/2019