nGày 20/06/2019

Đấu trường võ nhạc Tập 7 Full – 26/5/2018

Đấu trường võ nhạc Tập 7 Full – 26/5/2018

Nhóm võ hóa Sư Tử nhảy Circle of life “nổ tung” sân khấu

Đấu trường võ nhạc Tập 7 Full – 26/5/2018